fredag, november 03, 2006

FORSLAG TIL TILTAK!

Russen har i år som mål å samle inn 300.000 kr (trehundretusen), og for å få inn desse pengane har vi ulike langvarige og kortvarige prosjekt. Døme på dette er russekiosk, russekafè, misjonsløp og fast givarteneste. Men du som les bloggen, har du forslag til noko vi kan gjere for å få inn pengar? Vi blir veldig glad viss du skriv forslaget/ forslaga i kommentarboksen. Viss du tenkjer at du har eit forslag, men at det er for drastisk, så kom med det likevel. Vi gjer mykje for å få inn pengar! Berre sjå her: